pres dossier
Accueil Remonter dossier presse pres dossier

 

gestie
perscom.

SOS KAUWBERG betuigt zijn steun aan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en aan de Gemeente Ukkel en wil als vrijwillige interveniant bij de Raad van State optreden om de groene inkleuring van de Kauwberg op het GBP te ondersteunen.

Is dit een laatste krachttoer of stuiptrekking vr de definitieve bescherming van dit half-natuurgebied?

samenvatting van de commentaar van SOS Kauwberg :

J Verleden zomer was de actualiteit van de Kauwberg gebonden aan de goedkeuring van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP), die de Kauwberg groen inkleurde. We hebben ons verheugd over deze beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

L Achteraf hebben we vernomen dat een in 1994 bij de Raad van State ingediend verhaal zou kunnen leiden tot een declassering van 22 ha van de Kauwberg (Op het ogenblik dat wij u contacteren heeft de Raad van State nog geen advies verstrekt daar waar de pleidooien in maart 2001 plaatsgevonden hebben).

K Wij wachten op het verdict, en zijn klaar om opnieuw een klasseringprocedure in te zetten mocht ze ondertussen verlopen.

J Te "conservatoiren" titel lanceren wij opnieuw een nieuwe petitie ten behoeve van de klassering en het beheer van de Kauwberg.

L We hebben uiteindelijk vernomen in november 2001 dat tot tweemaal toe door twee eigenaarsconsortia verhaal werd aangetekend tegen het GBP. Onze vereniging heeft besloten als vrijwillige interveniant bij de Raad van State op te treden om haar kennis van de dossiers aan de advocaten te bezorgen en haar wetenschappelijke argumenten ten voordele van een definitieve bescherming van dit halfnatuurlijk gebied te herwaarderen.

Volledig commentaar